.

28. 1. 2013

Der Wettbewerb in Deutsch | Soutěž v němčině

Hallo,
heute war der Wettbewerb vom Deutschen. Ich weiss nicht, wievielte bin ich, Sie haben  nur 1., 2. und 3 Plätze gesagt. Aber, das war gut. Zuerst wir hören den Dialog an und wir müssen auf die Fragen antworten. Und dann wir erzählen (ich muss sprechen über "Brauch und Feiertage" - das war schrecklich). Ich habe alles vergessen. Aber, ich habe ein Schokolade bekommen.
Und, ich habe 2 in Geschichte und auch in Englisch (ich habe geprüft). So, ich bin zufrieden ;D :))

Ahoj,
dneska byla soutěž z němčiny. Nevím, kolikátá jsem. Oni říkali jen 1., 2. a 3. místo. Ale, bylo to dobré. Nejdřív jsme poslouchali dialog a potom jsme museli odpovědět na otázky. A potom jsme vyprávěli (musela jsem mluvit o "Zvyky a svátky" - to bylo strašné). Všechno jsem zapomněla. Ale dostala jsem čokoládu.
A, dostala jsem 2 z dějepisu a taky z angličtiny (byla jsem zkoušená). Tak, jsem spokojená ;D :))


Ich bin normal! ;D | Jsem normální! ;D

Žádné komentáře:

Okomentovat

Möchtest du einen Kommentar hinterlassen? | Chceš nechat komentář?