.

24. 1. 2013

Bitte! | Prosím!

Hallo,
ich bin so müde. Unsere Unterricht beginnt 3 pro Woche um 7:10 Uhr. Das ist schrecklich! Aber! :) Heute bekam ich 1 in Deutsch. Und auch in Englisch und Tschechisch habe ich 1 :). Und auf den Zeugnis habe ich 1 drei, 5 zwei und übrige sind Eins.
Ich möchte etwas frangen. Ich will legte das Abitur aus Deutschen ab. Aber, ich kenne nicht die Wortschatz (ich habe vergessen es). So, ich suche Jemanden, wer kann Deutschen lernen. Bitte! :) Perfektum, Preteritum  kenne ich. Auch die Deklination (Verben, Substantive, Adjektive).

Ahoj,
jsem tak unavená. Vyučování začíná 3x týdně v 7:10. To je hrozné! Ale! :) Dneska jsem dostala jedničku z němčiny. A taky z angličtiny a z češtiny mám za 1. Na vysvědčení mám (budu mít) jednu 3, pět 2 a zbytek jedničky.
Chci se vás na něco zeptat. Chci maturovat z němčiny. Ale, neznám slovíčka (zapomněla jsem je). No, hledám někoho, kdo by mě to naučil. Prosím! :) Perfektum a préteritum znám. Taky skloňování (slovesa, podstatná jména, přídavná jména).

Unser Hund | Náš pes
Unser Schneemann | Náš sněhulák

Žádné komentáře:

Okomentovat

Möchtest du einen Kommentar hinterlassen? | Chceš nechat komentář?